Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i SpareBank 1 Telemark?

En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i banken er beskrevet i prospektet.