Hva er forskjellen på breddegave og prosjektgave?

Breddegaver er mindre beløp som kan gis til ordinær drift av lag og foreninger med frivillige «ildsjeler». Prosjektgave er større gaver som gis til planlagte tiltak med kostnads- og finansieringsbudsjett.