Hva kan vi søke om?

Du kan søke om gave til aktiviteter som har som formål å gjøre juletiden bedre for andre. Det kan være ulike arrangement, julegaver, julemat eller lignende. Aktivitetene må gjennomføres i forbindelse med julen, og senest medio januar 2024.