Hva slags prosjekter støttes med gave?

Prosjektet må være av idéell karakter og ikke kommersielt. Det må bygge opp under stiftelsens prioriterte gaveformål.