Hvem gjelder medlemsavtalen for?

Avtalen gjelder for alle medlemmer i Skien Boligbyggelag.