Hvem gjelder medlemsavtalen for?

Avtalen gjelder for alle ansatte i Bilfinger Norge.