Hvem kan søke?

For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region som har eget organisasjonsnummer.