Hvilke konsekvenser får børsnoteringen for meg som kunde i banken?

Kunder kan kjøpe egenkapitalbevis og dermed bli medeiere i banken. Ellers vil du som kunde merke lite til at banken er børsnotert. Indirekte kan du nyte godt av at SpareBank 1 Telemark fortsatt er en solid bank med muskler til videre vekst og utvikling i Telemark.