Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i SpareBank 1 Telemark?

En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i banken vil bli beskrevet i prospektet når det er ferdig utarbeidet. Prospektet vil bli publisert på denne siden så snart det er klart.