Kan man søke om prosjektgave uavhengig av geografi?

Nei, sparebankstiftelsene støtter primært aktivitetersom foregår i lokalmiljøet.