Kan man søke om prosjektgave flere ganger?

Ja, man kan søke om gavestøtte flere ganger. Det forutsettes at søkeren selv prioriterer mellom ulike prosjekter. Det kan ikke påregnes å få støtte til flere prosjekter samtidig eller innenfor et kalenderår.