Hvilket beløp kan vi søke om?

Vi har ikke satt en øvre eller nedre grense for søknadsbeløp, dette vil avhenge av type aktivitet