Koster det noe å opprette VPS-konto?

Nei det er gratis. Det påløper imidlertid en årlig pris hvis du har midler på VPS-konto over kr. 100.000,-

Se bankens prisliste.