Kan jeg se mine eFakturaavtaler jeg har inngått i mine andre nettbanker?

Ja, dine eFaktura-avtaler vises i alle norske nettbanker som er registrert på deg.
Når fakturaen er betalt, finner du informasjon om betalingen i den nettbanken
du har betalt regningen i.