Hvilken er den billigste båtforsikringen?

Minikasko er vår billigste båtforsikring. Den dekker blant annet ansvar, brann, tyveri, redning, vrakfjerning og løsøre i båten.

Kasko
Hvis du ønsker å være dekket for skader på egen båt som følge av for eksempel sammenstøt, kantring, grunnstøting og synking må du velge kasko båtforsikring. 

Toppkasko
Ønsker du i tillegg dekning for skader på seil og motor, feriegaranti, tilhørende jolle og skade på opplagsutstyr må du velge toppkasko.


Billigere båtforsikring?
Ønsker du å gjøre båtforsikringen billigere, er det flere ting som gjør at prisen på kaskoforsikringene blir lavere:

  • Jo høyere egenandel du velger, jo billigere båtforsikring
  • Om ingen under 23 år skal kjøre båten
  • Om du er medlem i redningsselskapet
  • Om du har fritidsskippersertifikat eller høyere
  • Om båten ligger i havn med organisert vakthold
  • Om båten er merket med securmark
  • Om båten har installert FG-godkjent gjenfinningssystem
     

Pris som følger sesongen
Hvis du skal vintrelagre båten, kan det være kjekt å vite at vi har noe som heter sesongvariert pris. Avslutter du forsikringen utenom hovedforfall, avregnes prisen for det tidsrommet forsikringen har vært i kraft. Det betyr i praksis at prisen er langt billigere i vintermånedene enn i sommermånedene. Les mer om sesongvariert pris.
 


Hvorfor kaskoforsikring på båt?

Visste du at ansvarsforsikring på båt er annerledes enn på bil? Når du kjører bil har du et lovpålagt ansvar for skader du påfører andre. Det betyr at hvis en bil skader noen eller noe, spør man ikke hvem som er skyld i skaden. Bilen er årsak til skaden, og du er dermed ansvarlig. Dette er helt annerledes med båt. Der er båteier kun erstatningsansvarlig hvis man har vært uaktsom eller har direkte skyld i skaden.

Se eksempler på dette