Har jeg dobbel forsikring?

Dobbel forsikring betyr at du har to av samme forsikring. Mange er dobbeltforsikret uten at de er klare over det. Forsikringsselskapene kan heller ikke vite dette, da slik data ikke deles dem imellom.

Ved dobbel forsikring på skadeforsikringene dine vil du aldri få dobbel utbetaling ved skade. Mens ved dobbeltforsikring på personforsikringene er utbetaling annerledes. Du kan for eksempel ha to livsforsikringer (eller flere), og alle sammen vil utbetales ved dødsfall, i henhold til vilkårene.

Hva kan jeg gjøre?
Mistenker du at du er dobbeltforsikret, anbefaler vi deg kartlegge alle forsikringene dine.

  • Sjekk om du er forsikret via medlemskap i forening eller forbund.
  • Hør med arbeidsgiver om hvilke personalforsikringer du er dekket av.
  • Snakk med ektefelle/samboer om hvilke forsikringer hen har (også via hens arbeidsgiver).
  • Finn ut hvilke forsikringer du selv har kjøpt.

Er du usikker kan du kontakte oss så skal vi prøve å hjelpe deg å rydde opp. Det kan også hende det lønner seg å samle alle forsikringene et sted.