Hvorfor har månedlig faktura høyere beløp enn jeg forventet?

Det kan være flere grunner til at beløpet er høyere (eller lavere) enn forventet.
  • Når du velger månedlig betaling beregnes de syv første månedlige terminbeløpene til 30 dager. De resterende fem månedlige terminbeløpene beregnes til 31 dager, og vil derfor være noe høyere. Til sammen utgjør dette et forsikringsår på 365 dager.
  • Vi fakturerer forskuddsvis. Første faktura etter at du har kjøpt forsikring inneholder derfor ofte en lengre periode enn ordinær månedlig termin. Se «Fra- og til dato» oppgitt i fakturaspesifikasjonen.
  • Første faktura etter overgang til lagringsforsikring kan "henge etter". Dette kommer av at fakturaen allerede kan ha blitt laget i systemene våre, og beløpet blir derfor ikke korrigert før fakturaen etter. I slike tilfeller blir beløpet som er betalt for mye tilbakebetalt.
  • Ved overgang til lagringsforsikring for mc, moped og snøscooter, vil beløpet på fakturaen korrigeres på grunn av at disse tre forsikringene har noe som heter sesongvariert pris.

Hvis du fremdeles er usikker, kan du kontakte oss så skal vi hjelpe deg.