Hvilke opplysninger står på bankkort for barn og ungdom?

På baksiden av kortet står navnet til den som eier kortet og kontonummeret som kortet er tilknyttet. I tillegg står det en dato for hvor lenge kortet er gyldig. I signaturfeltet på baksiden kan det stå en kode hvis kortet er klargjort for netthandel.

Barnet kan signere kortet, men det har ingen praktisk betydning for bruk av kortet.