Hvorfor får boliger med energikarakter A og B bedre betingelser?

Husholdninger står for over 30% av strømforbruket i Norge. Norge er knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Det betyr at strømmen vi bruker kan komme fra atomkraft, gasskraft og kullkraft, og ikke bare fra vannkraft og annen fornybar energi. Et energieffektivt hus har mindre enn halvparten av energiforbruket til et gjennomsnittshus. Bruker vi mindre elektrisitet og annen energi, trenger vi ikke produsere like mye. Da går utslippene ned, og vi sparer naturressurser. Vi har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Der forplikter vi oss til å jobbe sammen med kundene våre for å bli mer bærekraftige. Derfor tilbyr vi en lavere boliglånsrente til boliger med energikarakter A og B.