Hva er alderstilpasset spareprofil?

Når du kjøper pensjonssparing med skattefordel (IPS) får du alderstilpasset spareprofil hvor det er alderen din som avgjør hvordan pengene investeres. Når det er lenge igjen til du skal starte utbetaling er aksjeandelen høy. Høy aksjeandel forventes å gi best avkastning på langsikt. Når det er mindre enn 27 år igjen til utbetalingsdato, trappes andelen aksjer gradvis ned for at du skal unngå store svingninger i saldoen når det nærmer seg utbetaling.

Hvis du vil endre spareprofilen din, kan du gjøre det i mobilbanken eller nettbanken din etter at IPS-avtalen er opprettet.