Hvilken pris hadde jeg før, og hvilken pris får jeg nå?

Gammel kundeavtale
Bruttofond ODIN Aksje C har forvaltningshonorar 1,50 %.

Ny kundeavtale
Nettofond ODIN Aksje C har forvaltningshonorar 0,75 %. Formidlingshonorar på 0,50 % gir en totalpris på 1,25 %.