Hvor mye koster pensjonssparing med skattefordel (IPS)?

Administrasjonsgebyr i hele avtaleperioden:

  • 0,1 prosent (Gebyret er i prosent av saldo per år og belastes saldo månedlig)

 

Forvaltningshonorar før utbetaling:

  • Alderstilpasset: fra 1,15 til 0,67 prosent
  • Forsiktig: 0,70 prosent
  • Moderat: 0,85 prosent
  • Offensiv: 1,00 prosent
  • 100 % Aksjer: 1,15 prosent

 

Utbetalingstiden:

  • 1 prosent av saldo hvor 0,35 prosent er pris for avkastningsgaranti og 0,65 prosent er pris for forvaltning