Får jeg skattefradrag dersom saldo på aksjesparekontoen er lavere enn innskuddet jeg har satt inn, når jeg avslutter kontoen?

Ja, da anses differansen som tap ved realisasjon av aksjer.  Tap ved realisasjon av aksjer og aksjefond er fradragsberettiget.