IPS eller Pensjonssparekonto - hva bør du velge?

Nå kan du velge mellom to gode ordninger for individuell pensjonssparing. Vi hjelper deg med valget.

Mann som svetter over valg av sparing til pensjon

Enkel sammenligning

De viktigste forskjellene på IPS og Pensjonssparekonto

IPS (individuell pensjonssparing med skattefordel)

 • Pengene er låst til pensjonsalder
 • Månedlig utbetaling kan tidligst starte fra du er 62 år
 • Skattefordel på 22 % i form av utsatt skatt
 • Maks sparebeløp er 15.000 kroner i året
 • Du betaler ikke formuesskatt
 • Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt

Pensjonssparekonto

 • Ingen bindingstid
 • Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
 • Ingen skattefordel
 • Du kan spare så mye du vil
 • Du betaler formuesskatt 
 • Ved utbetaling beskattes avkastning som alminnelig inntekt

IPS er et insentiv fra staten som skal hjelpe nordmenn med å sette av penger til pensjonstiden. Du bestemmer selv om du vil spare lite eller mye. Du kan spare inntil 15.000 kroner i året. Uavhengig hvor mye du velger å spare, får du en skattefordel på 22 % av sparebeløpet. Skattefordelen er utsatt skatt – for det er først når du begynner å ta ut pengene, at du skatter. Du skatter som ved alminnelig inntekt, som i 2023 er 22 %. 

Men med IPS binder du også sparebeløpet til pensjon, og kan tidligst starte uttak når du er 62 år. Her står du mye friere når det kommer til Pensjonssparekonto. Da bestemmer du selv når du ønsker å ta ut beløpet du har spart.

Fleksibilitet eller skattefordel?

Det ser ut som det er nettopp her, ved bindingstiden, det avgjørende valget tas. En undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av SpareBank 1, viser at skattefordelen er svært attraktiv, men at mange ser ut til å tenke mer kortsiktig om sparingen sin.

– Når vi forteller at sparingen er bundet til pensjon og tidligst kan tas ut ved 62 år, sier 21 % at det er mindre aktuelt å starte sparing. Det kan tyde på at mange ønsker mer kortsiktig tilgang på sparepengene sine. For disse vil Pensjonssparekonto være et godt alternativ, sier Wenche Seljeseth, leder for Pensjon i SpareBank 1.


 

Derfor må vi spare ekstra til pensjon

Pensjonsreformen som kom i 2011 gjør at vi får mindre i pensjon fra folketrygden. Tidligere undersøkelser har vist at hele 48 % av oss har urealistiske forventninger til hvor høy pensjon vi kommer til å få, og mener at pensjonen burde utgjøre minst 70 % av lønnen.

Faktum er at for de fleste av oss vil pensjonen utgjøre rundt 50 prosent av lønnen – om vi ikke sparer på egenhånd i tillegg. Vi kan kompensere for dette ved å fortsette å jobbe også etter 67 år, men for de som ikke vil eller kan det, er rådet å starte sparingen nå.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }