For deg over 62 år:

Snart pensjonist?

Skal du gå av med pensjon eller ønsker du å ta ut pensjon mens du fortsatt er i jobb?

Snart pensjonist utbetaling dame motorsykkel

Råd for din livsfase

Hvor mye du kommer til å få i pensjon er påvirket av mange forhold gjennom livet. Valg av arbeidsgiver, antall jobbskifter, lønn, pensjonsalder, antall barn, år i deltid og permisjoner påvirker hvor mye pensjonspenger du har den dagen du går av med pensjon.

Hvordan er min pensjon satt sammen?

Det er viktig at du skaffer deg oversikt over din pensjon, vurderer hva som er viktig for deg og legger en plan for din pensjonstilværelse. 

Ikke kunde i banken? Få oversikt over din pensjon her

Har du innskuddspensjon gjennom jobben din får du egen pensjonskonto. Der får du samlet all innskuddspensjon du har opparbeidet deg fra du startet å jobbe.

Egen pensjonskonto gjør det enklere for deg å få oversikt over pensjonen din.

Du får automatisk egen pensjonskonto der din arbeidsgiver sparer til pensjon, men du kan selv velge å flytte pensjonen din til en annen leverandør.

Jobber i offentlig sektor, eller har hybrid- eller ytelsespensjon gjelder ikke egen pensjonskonto for deg.

Pensjonskapitalbevis er et "bevis" på pensjonspenger du har opparbeidet deg i tidligere jobber du har hatt. Beviset blir opprettet hver gang du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonsordning. 

Fra 1. februar 2021 vil tidligere opptjent pensjon automatisk samles på din egen pensjonskonto med mindre du reserverer deg.  Les mer om egen pensjonskonto. 

Dersom egen pensjonskonto ikke gjelder for deg, og du fortsatt har flere pensjonskapitalbevis kan du samle dem hos oss. Da får du lavere gebyrer, bedre oversikt og det blir mer i pensjon til deg. 

Vet du hvor god pensjonsordning du har gjennom din arbeidsgiver?

Det er store forskjeller på hvor mye arbeidsgivere sparer i pensjon til sine ansatte. Arbeidsgiver er pliktig til å spare minst 2 % av din årlige lønn inntil 12 G. Sparer arbeidsgiveren din 2 % har du en minimumsordning. I de beste ordningene kan arbeidsgiver spare 7 % av lønnen inntil 12 G, pluss inntil 18,1 % ekstra for ansatte med lønn over 7,1 G. Beløpet trekkes ikke fra lønnen og utbetales først når du pensjonerer deg. I dag tilsvarer 1G= 118.620

Vi anbefaler at du sjekker hva din arbeidsgiver faktisk sparer for deg og hvordan disse sparepengene er plassert. Forskjellen på en minimumsordning og en maksimumsordning vil ha stor betydning for deg og din fremtidige pensjon, og det vil også ha innvirkning på hvor mye du bør spare selv.

Les mer om pensjon fra arbeidsgiver.

Jobber du i offentlig sektor?

Ansatte i stat, fylke og kommune som er født før 1959 har en offentlig tjenestepensjon som sammen med folketrygdens alderspensjon utgjør omtrent 2/3 av lønn ved 67 år. Er du født mellom 1959 og 1962 får du noe mindre på grunn av levealdersjustering. For full tjenestepensjon kreves minst 30 år i full stilling i det offentlige. Pensjonen beregnes etter siste lønn før du slutter i jobben og samordnes med folketrygden.

Er du født etter 1962 får du din pensjon beregnet etter hvor mange år du har jobbet i offentlig virksomhet før 2020 etter tilsvarende regler som nevnt over og hvor mange år du jobber i det offentlige etter 2020. Pensjonen som tjenes opp etter 2020 er bestemt av lønnen år for år ved at det bygges opp en pensjonsbeholdning på tilsvarende måte som folketrygdens alderspensjon.

Pensjonsbeholdningen utgjør 5,7 % av samlet lønn inntil 12 G per år og benytter samme regler som folketrygden for å beregne hvor stor pensjonen blir på uttakstidspunktet.

I tillegg til ordinær offentlig tjenestepensjon kan du ha rett til offentlig AFP eller Særalderspensjon. Reglene for disse ytelsene er i endring og for ytterligere detaljer bør man kontakte sitt tjenestepensjonsselskap eller egen HR–avdeling.

Du må tenke over hva slags liv du ønsker å leve når du blir pensjonist. De fleste ønsker et aktivt liv, men mange vil oppleve at samlet pensjon blir lavere enn de hadde sett for seg. Dersom du ønsker god økonomi og frihet som pensjonist er det mye å hente på å spare selv. 

Er det smartest å spare i bolig, bank eller fond? Det kommer an på hvor gammel du er, hvor stort lån du har, om du har flere lån og dine planer for fremtiden. Det viktigste målet med sparing på lang sikt er å ha råd til å leve det livet du ønsker som pensjonist.

Betale lån eller spare? Se våre tips

Når du sparer til pensjon i pensjonskonto eller IPS hos oss får du en alderstilpasset spareprofil. Da er det alderen din som bestemmer hvordan pengene investeres. Hvis du vil endre spareprofilen tilknyttet pensjonssparingen, kan du gjøre det i nettbanken eller mobilbanken. Starter du sparingen når du er ung kan det lønne seg å ha høy aksjeandel, som kan gi høyere avkastning. Når du blir eldre bør du vurdere en mindre andel aksjer, for å minske risiko for tap.

Ønsker du å gå av med pensjon helt eller delvis før 67 år kan Avtalefestet pensjon (AFP) være en mulighet for deg. AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i privat sektor med avtalefestet pensjon i tariffavtalen. AFP-pensjonen utbetales i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og er livsvarig. Tar du ut AFP før 67 år, vil pensjonen være høyere før 67 år enn etter. Ordningen gjelder tidligst fra du er 62 år.

Les mer om AFP her 


Når bør jeg ta ut pensjon?

Noen er fast bestemt på å gå av med pensjon ved 62 år, noen ønsker seg en gradvis nedtrapping på tampen av arbeidslivet, og noen kan slett ikke tenke seg å pensjonere seg før de blir bedt om det. Hva som er best for deg må du selv vurdere.

Fordeler ved å ta ut pensjon tidlig

 • Kombinasjonen full lønn og full pensjon gir en økonomisk frihet. 
 • Løsningen kan passe for deg som ønsker å bruke mer penger mens helsen fortsatt er god. Tidlig uttak gir større mulighet for reiser og hygge som ung pensjonist og gir deg bedre mulighet til selv å prioritere mellom forbruk og sparing til sen alderdom.
 • Tidlig uttak kan ses på som en forsikring for familien ved tidlig død. Familien arver den pensjonen som er tatt ut, og som ikke er brukt. 
 • Fullt uttak av alderspensjon i folketrygden utløser en skattereduksjon på inntil 30.000 kroner per år.
 • Har du fortsatt gjeld med høy rente som 62-åring, kan det være en fordel med tidlig uttak, slik at du kan betale ned mest mulig av gjelden.

Fordeler ved å ta ut pensjon senere

 • Du har større behov for pensjonspengene senere. Dette er veldig viktig å huske på hvis du har lav pensjonsopptjening.
 • Det er større avkastning ved å la pengene stå, istedet for å ha dem selv. Pensjonsbeholdningen reguleres i takt med grunnbeløpet frem til uttaket starter, altså i takt med samfunnets gjennomsnittlige lønnsvekst. Dette er langt over den avkastningen noen annen risikofri sparing kan tilby. 
 • Om du ikke har livsarvinger er det ikke samme behov for tidlig uttak for å sikre arvingene. Da er det isolert sett en fordel av å utsette uttaket.
 • Du betaler ikke formuesskatt på pensjon som du ikke har tatt ut. Kombinasjonen av lønn og pensjon gir høyere skatt i form av økt trinnskatt (toppskatt), ettersom pensjon og lønn legges sammen når trinnskatten beregnes.

I hvilken rekkefølge skal jeg ta ut pensjonen?

Hvilken rekkefølge du bør ta ut pensjonen din er avhengig av hvilke pensjonsprodukter du har, når du ønsker å gå av med pensjon og hvor mye du føler at du trenger som pensjonist. Rådene her må derfor sees på som generelle og veiledende.

Superenkelt å starte, superenkelt å spare

Å spare til pensjon er mye enklere enn du tror. Det er alderen din som avgjør hvordan pengene investeres.

Arv eller dødsfall

Hva som skjer med pensjonen din etter dødsfall er avhengig av hvilken pensjonsavtale du har.

Full kontroll og oversikt i mobilbanken

Med mobilbanken har du både full oversikt og kontroll over sparingen din.

 • Lett å bruke, og raskt å gjøre vanlige bankting.
 • Se din pensjonsoversikt, både fra jobben og din private sparing.
 • Følg med på verdiendringen på din spareavtale, om du vil. 
 • Tilgang til dine kontoer i andre banker.

Ikke pensjonist helt enda?

Velg din alder nedenfor og få tips og råd om smart pensjonssparing.

Ung

For deg under 34 år

Voksen

For deg mellom 34 - 50 år

Godt voksen

For deg mellom 50 - 62 år


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }