Fond i gave til barn
Gi et gavekort

En super gave til konfirmasjon, dåp, jul eller bursdag.

Fond i gave. Gi et gavekort for kjøp av fond.
En smart gave
...til den som har alt.
Superenkelt
Det har aldri vært enklere å gi fond i gave.
En gave som vokser
Gaven kan doble seg mange ganger gjennom livet.
Illustrasjon av en hånd som gir gavekort for kjøp av fond (fond i gave)

Gi et gavekort for kjøp av fond

Gled et barn du er glad i! Sammen med Spleis har vi laget en løsning hvor du superenkelt kan gi et gavekort øremerket fond, selv uten å være kunde i banken.

 • Velg gavebeløpet du vil gi, og skriv en hyggelig hilsen om du vil.
 • Send gavekortet til barnets foreldre.
 • Sparingen vil skje i foreldrenes navn, og de bestemmer når beløpet skal overføres til barnet. Det er foreldrene som velger hvilket fond pengene skal spares i. 
 • Du får beskjed når gavekortet er løst inn.

Gi fond i gave i barnets navn

Ønsker du heller å gi fond i gave i barnets navn, er det nyttig å vite at både du som giver og foreldrene til barnet må være kunder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. I tillegg må barnet være kunde i banken.

NB! For å gi fond i gave i barnets navn, trenger du fødselsnummer på barnet, og navn og fødselsdato på foreldre.

Gi fond i gave i barnets navn

Spare i foreldrenes eller barnets navn?

Spare i fond til barn i foreldrenes navn

Fordeler

 • Det er foreldrene som eier kontoen og disponerer pengene. De bestemmer når beløpet skal overføres til barnet. Barnet får ikke automatisk tilgang til pengene ved fylte 18 år.
 • Å spare i foreldrenes navn begrenser ikke muligheten til stipend fra Lånekassen for barnet.
 • Dere unngår at Statsforvalteren tar over forvaltningen av pengene, om sparebeløpet overstiger 2 G (1 G = 124.028 kroner).
 • Det er enkelt for foreldrene å gjøre endringer, som å bytte fond hvis de ønsker det.

Ulemper

 • Pengene inngår i boet til foreldrene ved eventuell skilsmisse, konkurs eller død, og kreditorer kan ta utlegg i midlene hvis foreldrene havner i økonomiske problemer.
 • Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et testament.
 • Giver må stole på at du gir pengene videre til barnet som lovet.

Spare i fond i barnets navn

Fordeler

 • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
 • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

 • Når barnet fyller 18 år får ungdommen full kontroll over pengene, og de bestemmer selv hva pengene skal brukes til. Du risikerer at pengene brukes opp i hverdagen, i stedet for å spare de til bolig eller andre viktige ting. 
 • Når barnets formue er over 2 G (1 G = 124.028 kroner), kan Statsforvalteren overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament, hvor dere skriver at barna, i samråd med foreldrene, skal råde over pengene. Send en kopi til Statsforvalteren.
 • Inntekt og formue kan påvirke hvor mye lån som kan bli til stipend når barnet tar høyere utdanning. Hvis nettoformuen overstiger 467.697 kroner (2023, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen.
Illustrasjon av gavekort for kjøp av fond (fond i gave)

Har du mottatt gavekort for kjøp av fond?

Les mer om hvordan du tar i bruk gavekortet

Ønsker du at barnet ditt skal få fond i gave?

For at barna dine skal kunne motta fond i gave, trenger du en gavekonto. På gavekontoen får du oversikt over hvor mye barnet har fått i gave totalt, og hvordan pengene har utviklet seg i fondet du har valgt å spare i. 

Hva lurer andre på?

– Lurer du på hva du skal gi i gave til konfirmanten? Aksjefond er en super gave til barn og unge. Ikke bare er det enkelt å gi, men det viser også at du tenker på fremtiden til ungdommen.

Martin Graftås er SpareBank 1s spare- og investeringsøkonom

Les mer om hvorfor fond kan være en super gave

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }