Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt sikrer du at noen du stoler på tar vare på dine interesser, og hjelper deg den dagen du ikke klarer det selv. Her finner du mal for fremtidsfullmakt og svar på spørsmål om fullmakt. 

Les veileder om fremtidsfullmakt før du starter

Hva er en fremtidsfullmakt?

Med en fremtidsfullmakt gir du én eller flere personer mulighet til å ivareta dine interesser den dagen du ikke lenger er i stand til det selv.

Demens, sinnslidelse, eller alvorlig sykdom kan være tilstander som gjør at du trenger denne hjelpen.

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. I en fremtidsfullmakt omtales den som gis fullmakt for en fullmektig. Du som gir fullmakt kalles fullmaktsgiver. 


Standard fremtidsfullmakt

990 kroner
  • Fremtidsfullmakten vil omfatte de fleste forhold som er aktuelle, med standard innhold for fullmakten. 
  • En advokat fra Advokatfirmaet Legalis AS vil se over og kvalitetssikre fullmakten.
  • Digital signering er ikke inkludert. 
  • Du må være kunde i banken for å skrive fremtidsfullmakt.

Tjenesten leveres sammen med Advokatfirmaet Legalis AS. Du starter utfylling av skjema i nettbanken hos oss, og vil overføres til Advokatfirmaet Legalis AS for kvalitetssikring og betaling av kontrakten. Du får mer informasjon om dette underveis i prosessen..

Ikke enkelt og rett frem? Vær trygg, du kommer i mål!

For en fast pris på 3990 kroner får du nødvendig advokatbistand og hjelp til å tilpasse innhold og skreddersy fremtidsfullmakten til din situasjon. 

Start utfylling av kontrakten og send den til Legalis. Merk av i skjemaet at du ønsker individuell tilpasning. Da vil du bli kontaktet av Advokatfirmaet Legalis AS, og i den forbindelse vil det bli avklart om du trenger utvidet hjelp med skreddersøm av fullmakten. 

Så enkelt kommer du i gang

Vurder ditt behov og ønsker

For å få en god fremtidsfullmakt er det viktig å gjøre seg opp en mening om hva du vil skal inngå i fullmakten. 

Sett i gang

Fyll ut kontrakten sammen, slik at dere vet hva avtalen inneholder og betyr. Les nøye teksten i skjemaet og vurder om dette er i tråd med dine ønsker.

Du kan lagre skjemaet underveis og gjøre avklaringer om du trenger det.

Trenger du hjelp?

Ønsker du tilpasninger eller skreddersøm på fremtidsfullmakten kan du merke av i skjemaet at du ønsker individuell tilpasning.

Du vil da overføres til Advokatfirmaet Legalis AS, som tar kontakt for å hjelpe deg videre. 

Oppbevaring

Oppbevar signert fremtidsfullmakt på et sikkert sted og etter avtale med den som gis fullmakt i dokumentet. Da vet han eller hun hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk.



Spørsmål om fremtidsfullmakt

For å opprette en fremtidsfullmakt må du ha fylt 18 år, og du må ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er i stand til å ta egne avgjørelser. Så lenge du er frisk kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Den du gir fullmakten til må ha fylt 18 år og kan ikke selv ha verge. 

Eksempler på de du kan gi fullmakt til:

  • ektefelle
  • samboer 
  • barn
  • søsken
  • barnebarn
  • venn eller en annen person du foretrekker.

Du som fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge noen du har særlig tillit til. Fullmakten kan gis til en eller flere personer.

SpareBank 1 Sørøst-Norge krever at Statsforvalteren i fylket stadfester fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Banken vil deretter gjøre fullmektig til disponent av fullmaktsgivers konto, slik at fullmektig får tilgang til konto i egen nettbank og mobilbank (fullmektig må være, eller bli kunde i samme bank som fullmaktsgiver).

Fullmektig kan ikke overta eller bruke fullmaktsgivers BankID, da BankID er personlig og skal kun brukes av eier.

Fullmakten trer i kraft når en legeerklæring bekrefter at du som fullmaktsgiver er i en tilstand som gjør at du ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Det er en helhetlig vurdering av din helsetilstand, og dine behov for hjelp innenfor de områdene fullmakten omfatter, som avgjør det. Altså kan fremtidsfullmakten tre i kraft selv om du er i stand til å håndtere visse dagligdagse ting. 

Den som er fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om din helsetilstand for å dokumentere at du er ute av stand til å ivareta egne interesser. For å unngå mistanke om interessekonflikt bør ikke fullmektig ha personlig tilknytning til legen som utsteder denne legeerklæringen.

Når legeerklæringen foreligger skal fullmektigen umiddelbart gi deg og din ektefelle eller samboer en skriftlig beskjed om fullmaktens gyldighet og om dens innhold. Har du ikke ektefelle eller samboer, skal andre nære slektninger av deg få beskjed. Når dette er gjort skal fullmektigen be om Statsforvalterens stadfestelse av fremtidsfullmakten, jf. vergemålsloven § 84. 

SpareBank 1 Sørøst-Norge krever at Statsforvalteren i fylket godkjenner fullmakten før fullmektigen får tilgang til fullmaktsgiverens konto, kontoer eller eventuelt andre banktjenester. Det samme krever tinglysingsmyndigheten (Kartverket) før fullmektigen kan disponere eiendom på vegne av fullmaktsgiveren.

Her kan du lese mer om stadfesting

– Ta praten om fremtidsfullmakt før det er for sent!

Når en forelder blir syk og ikke lenger er frisk nok til å ivareta sine egne interesser, er det mye som skal ordnes. Det er ikke alltid like enkelt om du mangler fremtidsfullmakt.


Flere temaer for juridisk hjelp:

Samboerkontrakt
Alle samboere trenger en samboerkontrakt.
Arv og testament
Bestem hvem du gir bort deler av arven din til.
Husleiekontrakt
Skal du leie ut bolig? Husk leiekontrakt!
Kontrakt med håndverker
Skal du pusse opp og vil sikre deg mot konflikter?
Privat låneavtale
Skal du låne bort penger til en venn, eller noen i familien?

Juridiske problemstillinger?

I tillegg til hjelp med fremtidsfullmakten kan du få hjelp med andre juridiske problemstillinger. Som kunde får du redusert timepris hos Advokatfirmaet Legalis AS. Timepris: kr 1900,-

Telefon Legalis

21 41 67 80

E-post Legalis

sparebank1@legalis.no

Avtal møte med Legalis

Møtebooking

ADVOKATFIRMAET LEGALIS AS
Faglig tyngde og personlig oppfølging.

Advokatfirmaet Legalis AS kombinerer det beste av mennesker, juridisk kompetanse og innovasjon for å gi deg den beste oppfølgingen i en ofte krevende situasjon. Advokater i Oslo, men hjelper klienter over hele landet.

Les mer på legalis.no