Rådgivning

Vi ønsker å bidra til at nettopp din bedrift lykkes. 

Vår CFO-avdeling bistår med å håndtere komplekse områder knyttet til økonomi- og finansfunksjonen i et selskap.
Vår consulting-avdeling yter prosjektrelatert rådgivning knyttet til økonomi og finans, management, styre og eiere.
Fast kontaktpunkt og lokal tilstedeværelse.

CFO-tjenester

 • Sikre helhetlig økonomisk kontroll i selskapet.
 • CFO rolle mot eiere, styre, ledelse og operasjon.
 • Etablere styringsparametre, KPI styring gi henhold til strategi og definerte mål. 
 • Forstå verdidrivere, identifisere og sikre aksjoner knyttet til drift. 
 • Identifisere tiltak for å forbedre arbeidskapital, likviditet og finansiering. 
 • Eie budsjett- og prognoseprosessen. 
 • Eie regnskap og revisjon.
 • Prosjekt etter behov: Lønnsomhetsforbedringer, prising, forretning- og kontraktsprosesser, Øk. system BI.

Transaksjonsstøtte

 • Bistå i klargjøring for salg. 
 • Identifisere versdidrivere. 
 • Utarbeide en strukturert presentasjon av selskapet. 
 • Bistå med investorsøk. 
 • Utarbeide verdivurderinger. 
 • Håndtere innkommende interessenter. 
 • Håndtere prosesser knyttet til til oppsett av datarom, prognoser og annet. 
 • Rådgivning for hele eller deler av en salgsprosess. 
 • Bistå i eiendomstransaksjoner ved salg/kjøp av aksjeselskap ref asl. §8-10.

Management consulting

 • Strategisk bistand til daglig leder og/eller styreleder. 
 • Delta i strategi- og forretningsprosesser. 
 • Rådgivning ift. lønnsomhet og ofrbedringstiltak. 
 • Snuoperasjoner. 
 • Etablere selskap, fusjon/fisjon, Carve out. 
 • Rådgivning ift til konsernstruktur og omorgansiering. 
 • Analyse av arbeidskapital og finansiering. 
 • Styreforberedelser, protokoller og aksjonæravtaler. 
 • Prosjekter knyttet til ulike områder innenfor ledelse, styre og eierskap. 

476 61 000