• Avkastningen og risikoen på egenkapitalbevis kan sammenliknes med avkastningen og risikoen på ordinære aksjer. Bankinnskudd har vanligvis lavere avkastning til en lavere risiko. Dersom du ønsker en samtale med en av våre rådgivere om investeringsrisiko kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 915 02610.