• Fra det året du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på din BSU-konto, men du trenger likevel ikke å avslutte den. For å få skattelette på det du har spart det året du fyller 33 år, må pengene stå på konto til over nyttår.

    Beholder du BSU etter fylte 34 år, reduseres renten tilsvarende en vanlig sparekonto.

    Du kan beholde din BSU-konto etter at du er 33 år, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

    Se våre tips for sparing for deg over 34 år her