• Dersom fondene står på vps-konto hos annen leverandør kan de flyttes til oss via manuelt skjema. Når du ønsker å selge disse fondene, må du kontakte leverandøren du har kjøpt fondet hos.

    Ønsker du å flytte fond fra annen banks nominee-løsning til SpareBank 1, må du selge alle andelene i det fondet og la kontantene stå igjen på aksjesparekontoen. Deretter må du bestille flytting av aksjesparekontoen hos SpareBank 1. Når aksjesparekontoen er flyttet til oss, kan du bruke kontantene til å kjøpe andeler i de fondene vi tilbyr.

    Skjema for flytting av fond, aksjer, egenkapitalbevis fra andre banker, forvaltere og tilbydere finner du i nettbanken din. 

    Velg "Flytt ekserne fond og verdipapirer" om du skal flytte fra andre tilbydere. Husk at du også må flytte spareavtalen!