Samtykke for bedrifter

For at SpareBank 1 skal kunne gi bedriften din tilpassede råd og tilbud må det avgis samtykke. Du kan enkelt gi samtykke ved å logge inn med din BankID via knappen under. Bedriften kan når som helst endre samtykket.Ofte stilte spørsmål om samtykke for bedrifter

 • SpareBank 1 består av flere foretak som sammen leverer de produkter og tjenester som bankens kunder benytter. Vi ber dere om å samtykke til at foretakene i SpareBank 1 kan dele og benytte de opplysningene de har om bedriften, slik at vi kan tilpasse våre tjenester best mulig og gi relevante råd og tilbud til din bedrift. Opplysningene deles ikke med aktører og selskaper utenfor SpareBank 1.

 • Daglig leder samt styreleder kan avgi samtykke på vegne av bedriften. Samtykke kan avgis ved å logge inn i nettbank bedrift eller via knappen øverst på denne siden. Ved opprettelse av nytt kundeforhold kan samtykke avgis av de som er signaturberettiget i henhold til firmaattesten i Brønnøysundregisteret. 

 • Her kan du lese den fullstendige samtykketeksten: 

  Samtykket opphever taushetsplikten slik at foretakene i SpareBank 1 kan dele og benytte de opplysninger SpareBank 1 har tilgjengelig om bedriften. Dette inkluderer opplysninger som eksempelvis transaksjoner, beholdning, regnskapsdata og opplysninger om hvordan bedriften benytter SpareBank 1s tjenester, eksempelvis i nettbank og digitale kanaler. Samtykke omfatter ikke opplysninger om bedriftens ansatte utover til bruk som kontaktpersoner, kunder, børssensitiv informasjon og heller ikke helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger.

  Deling og bruk av opplysninger skjer både mellom banken og bankens datterselskaper, mellom datterselskapene, mellom banken din og bankens produktselskaper og mellom SpareBank 1s produktselskaper. Se hvilke selskaper dette omfatter.

  Bedriftens opplysninger kan sammenstilles og brukes til analyse, for å tilpasse råd og tilbud best mulig og til å forbedre SpareBank 1s tjenester. Opplysningene kan bli lagret i et felles kunderegister, men vil ikke bli delt utenfor SpareBank 1. Det deles ikke informasjon mellom de ulike bankene i SpareBank 1.

  Det er de selskapene bedriften har et kundeforhold til som har ansvaret for å behandle bedriftens opplysninger.

  Informasjon fra SpareBank 1 vil gis til relevante kontaktpersoner i bedriften. Bedriften kan selv oppgi og endre kontaktinformasjon ved å kontakte banken.

  De ansattes kontaktopplysninger vil kun bli benyttet i bedriftsmarkedssammenheng. De ansattes personopplysninger vil bli behandlet i tråd med gjeldende personvernregelverk. Les mer om SpareBank 1s behandling av personopplysninger.

  Bedriften har rett til innsyn i sine opplysninger, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

 • Du kan når som helst endre samtykke under Innstillinger i nettbank bedrift eller ved å logge inn via lenken øverst på denne siden.

Hvor kan jeg endre samtykke?

Hvordan du endrer innstillinger for samtykke er avhengig av om du har nettbank eller ikke.

Har du nettbank?
Du kan endre samtykke under "Innstillinger" i nettbank bedrift. Logg inn i nettbanken og endre.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }