Hva er advance loss of profit (ALOP)?

En skade kan forsinke overtakelsen så mye at byggherren ikke kommer i gang med produksjonen eller ikke får de leieinntektene de skal ha.

Advance loss of profit (ALOP) er en tilleggsdekning til entreprenørforsikringen. Denne dekker byggherrens avbruddstap, etter at det har oppstått skader som er dekket av entreprenørforsikringen (prosjektforsikring).

Egenandelen er avbruddstapet i karenstiden. Karenstiden avtales ved kjøp av forsikringen og begynner samtidig med ansvarstiden. Ansvarstiden begynner den datoen arbeidet opprinnelig skulle ha vært overtatt av byggherre i henhold til avtalt fremdriftsplan.

Eksempel på en skade dekket av advance loss of profit:

  • Et nytt hotell brenner kort tid før åpning og får dermed ikke åpnet før året etter. Byggherre får ett års avbruddstap fordi hotellet blir åpnet ett år forsinket.