Får vi rabatt på forsikringen hvis vi har FG-godkjent sprinkleranlegg?

Ja, vi gir inntil 10 % rabatt på både næringsbygg-, eiendels- og avbruddstapsforsikringen hvis dere har FG-godkjent sprinkleranlegg, hvor det foreligger rapport i FG sin database «FG-kontroll». 

Det skal være utarbeidet en standard rapport av firmaet som har kontrollert sprinkleranlegget. For å få rabatt for sprinkleranlegg, kreves det at anlegget er prosjektert og utført i henhold til FG sitt regelverk. De aller fleste sprinkleranleggene i Norge er dessverre ikke FG-godkjent, og da gis det heller ikke rabatt.

Rabatten bestemmes ut ifra hvor stor del av bygningen som er sprinklet og kvaliteten på sprinkelanlegget:

  • Andelen av bygget som er sprinklet
    Ofte er bare deler av bygget sprinklet. Sprinkleranlegget kan likevel være rabattgivende. Det vil fremkomme av rapporten hvor stor del og hvilken del av bygget som er sprinklet/ikke sprinklet. For at sprinkleranlegget skal være godkjent er det krav til at skillet mellom sprinklet og usprinklet areal er utformet som brannseksjoneringsvegg. Er deler av bygget sprinklet får dere delvis rabatt.

  • Kvaliteten på sprinkelanlegget
    I rapporten skal det stå hvor stor del av arealet som er sprinklet, hvilke anmerkninger som er gjort av anlegget og hvilken anleggsvurdering det har fått. For å få godkjent rabatt på sprinkleranlegget skal rapporten aldri være eldre enn 1 år.​​​​​​​ Anleggsvurderingen (karakteren) kan ligge fra 0 til 100, der 100 er best.

    Kontrolløren setter en alvorlighetsgrad til liten, middels eller stor, der hen finner avvik. På hver alvorlighetsgrad gis det et poengtrekk. Avviket dokumenteres med bilder eller dokumenter.