Bli kunde - lag og forening

 

Har du ikke organisasjonsnummer?

For å opprette en lag- eller foreningskonto og kundeforhold i banken må laget eller foreningen være registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi anbefaler at lag og foreninger tildeler prokura til en eller flere personer. Når du har prokura har du mulighet til å signere avtaler vedrørende daglig drift. Dersom dette ikke er spesifisert, må hele styret signere.