• BIC/SWIFT er bankens utenlandske kode eller adresse og den er forskjellig for våre er 14 banker.