Bør bedriften velge fast eller flytende rente på lånet?

Bedriftslån med flytende rente er den vanligste lånetypen. Flytende rente gir full fleksiblitet, og vil som regel være mer lønnsomt enn fastrente over tid. Du bør velge flytende rente hvis bedriften har en økonomi som tåler en renteoppgang på 4-5 prosentpoeng. Med flytende rente står du fritt til å betale ekstra ned på lånet hvis økonomien tillater det.

Hvis bedriften vil ha forutsigbare låneutgifter, er fastrentelån et godt alternativ. Da avtaler du med banken at du binder renta for en periode, og vet nøyaktig hva du skal betale hver måned –  uavhengig av hva som skjer i rentemarkedet. Merk at fastrentelån som regel er dyrere enn lån med flytende rente, fordi renten er låst til en høyere sats enn den flytende. Ønsker du å betale inn ekstra på et fastrentelån, må innbetalingen justeres med overkurs eller underkurs.

  • Overkurs: Hvis markedsrentene har falt siden du inngikk fastrenteavtalen taper banken penger på at du betaler inn ekstra. Derfor må du betale ekstra renter for å dekke tapet.
  • Underkurs: Hvis markedsrentene har økt siden du inngikk fastrenteavtalen tjener banken penger på at du betaler inn ekstra. Denne gevinsten får du og trekkes fra gjelden din.

Bedriften kan også kombinere fast og flytende rente. Da binder du renta kun på deler av lånet. Dette gir større forutsigbarhet i bunn, samtidig som du har fleksibilitet til å betale inn ekstra og får fordelene av eventuelt fallende rente.