Hva vil det si å stille sikkerhet for et bedriftslån?

Sikkerhet er eiendeler banken tar pant i, det vil si at vi har rett til å overta disse hvis bedriften ikke betaler tilbake lånet. Det du låner penger til stilles som en hovedregel som sikkerhet, enten det er fast eiendom, produksjonsanlegg eller utstyr. Vi kan også ta sikkerhet i andre verdier.