Hvem kan få bedriftslån?

Bedriftslån passer for bedrifter som skal investere i eiendom, produksjonsanlegg eller utstyr.

Når vi vurderer lånesøknaden, er vi i all hovedsak opptatt av to ting: Om bedriften klarer å betale tilbake lånet, og om vi har tilfredsstillende sikkerhet hvis det blir vanskelig. Vi ser blant annet på hva du skal låne penger til, regnskapstall som lønnsomhet, andel egenkapital og likviditet, og bedriftens alder og historikk i banken.