Hva er filoverføring?

Et regnskapsprogram lager betalingsfiler for å kunne gjøre flere inn- og utbetalinger samtidig. Filen sendes til banken og betalingene gjennomføres. Dette kalles filoverføring eller remittering.

Har du flere ansatte, kan du for eksempel betale ut lønn med filoverføring. Lønns- eller regnskapssystemet lager en lønnsfil som sendes til banken og utbetlingene skjer automatisk uten at du trenger å registrere noe manuelt. 

Mange regnskapsprogram kan kobles til nettbanken, og da trenger du ikke tenke på filoverføringer, koble nettbank til regnskapsprogram.