Hvor finner man tidligere eFaktura?

Tidligere sendte eFakturaer kan du finne i fakturatjenesten. Trykk Meny, Betalingsprodukter, Fakturere og Åpne fakturatjenesten. I fakturatjenesten trykker du Fakturere og Se sendte faktura. Her finner du oversikt over sendte fakturaer. 

Mottatte eFakturaer finner du også i fakturatjenesten, klikk på Arkiv, så får du tilgang til å søke på tidligere eFaktura.