Hva skjer hvis Pensjonskapitalbeviset eller tjenestepensjonen flyttes fra SpareBank 1?

Hvis du ikke har et av de andre produktene som kvalifiserer til fordel overføres IPS og Pensjonssparekontoavtalen til ordinære priser.