• Hvis du ikke har et av de andre produktene som kvalifiserer til fordel overføres IPS og Pensjonssparekontoavtalen til ordinære priser.