Hva er forskjellen mellom indeksfond og aktivt forvaltede fond?

Indeksfond er en form for aksjefond, og beskriver hvordan fondet forvaltes. Det skilles mellom aktiv og passiv fondsforvaltning, også kalt aktivt forvaltede fond og indeksfond. 

Indeksfond er passivt forvaltede fond, hvor fondet har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs. Det er ingen forvaltere som aktivt tar stilling til hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Denne type forvaltning krever lite oppfølging, noe som gir lavere kostnader.

Risikoen i fondet følger den generelle risikoen i referansemarkedet over tid.

Til sammenligning har aktivt forvaltede fond en forvalter, eller et team av forvaltere, som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet er å gi deg som eier fond høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot.

Se også: 
Plassering i fond for bedrifter
Oversikt over alle fond vi tilbyr