Hva er budsjett?

Et budsjett er en oversikt over bedriftens forventede inntekter og utgifter i en bestemt tidsperiode. 

Illustrasjon av mann som forklarer driftsresultat foran en tavle

Ulike typer budsjett

Det finnes forskjellige typer budsjett:

 • Driftsbudsjett - få oversikt over forventede inntekter og utgifter for den daglige driften over en gitt periode.
 • Investeringsbudsjett - få oversikt over kostnader knyttet til investeringer og hvordan disse skal finansierers.
 • Likviditetsbudsjett - få oversikt over forventede inn- og utbetalinger for en periode. 

Forskjellen på et likviditetsbudsjett og et «vanlig» budsjett er at inn- og utbetalinger i et likviditetsbudsjett sjelden er lik inntekter og kostnader som du beregner i et vanlig budsjett. Har du for eksempel fått utbetalt et lån, vil det være en innbetaling uten at det er en inntekt.


Illustrasjon av kalkulator for å beregne driftsresultat

Hva inneholder et budsjett?

Et budsjettet er et hjelpemiddel for hvordan bedriften skal styres økonomisk inn i fremtiden. Budsjettet inneholder:

 • Inntekter: Estimer forventede inntekter fra salg av varer eller tjenester.
 • Driftsutgifter: Inkluderer kostnader knyttet til daglig drift som lønn, leie, strøm, markedsføring osv.
 • Kapitalutgifter: Planlegger utgifter knyttet til investeringer i eiendom, utstyr, teknologi osv.
 • Finansiering: Angir hvordan bedriften planlegger å finansiere investeringer eller eventuelle underskudd.

Illustrasjon til hva et driftsresultat består av

Hvordan gå frem for å lage et budsjett?

 1. Samle informasjon om historisk økonomisk ytelse og fremtidige forventninger og trender.
 2. Estimer inntekter og utgifter basert på analyser og prognoser.
 3. Juster budsjettet for å reflektere realistiske mål og forventninger.
 4. Få godkjenning fra ledelsen eller styret før man tar budsjettet i bruk.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }