Hva er faste kostnader?

Faste kostnader er kostnader som oppstår regelmessig og som ikke endrer seg uansett  aktivitetsnivå, eller produksjonsvolum for bedriften.

rekkehus

Kort om faste kostnader

Faste kostnader er faste og forutsigbare. De endrer seg ikke selv om aktiviteten eller produksjonen i bedriften blir større eller mindre.

Det er viktig å ta hensyn til faste kostnader i planlegging og budsjettering av økonomien. De må betales uansett om bedriften tjener penger eller ikke.


Dame peker. Illustrasjon.

Hvilke kostnader er faste?

Faste kostnader må betales uansett, for eksempel:

  • Husleie: Betaling for leie av lokaler til bedriften.
  • Lønn: Fast lønn til ansatte som ikke varierer med antall arbeidstimer eller salgsvolum.
  • Forsikring: Betalinger til for eksempel helseforsikring, bilforsikring og yrkesskadeforsikring.
  • Abonnement: Dette kan være betaling for tjenester som internett, aviser og mobilabonnement uavhengig av bruken.
  • Lån og leasingutgifter: Faste avdrag på låneutgifter og leasingutgifter til for eksempel maskiner eller utstyr.

Faste og variable kostnader

Kostnader blir delt opp i faste og variable kostnader, variable kostader er dermed motsatsen til faste kostnader.

Variable kostnader er kostnader som endrer seg i takt med produksjonen og etterspørselen etter varer eller tjenester som bedriften selger. Som for eksempel kostnader til innkjøp av råvarer eller materialer som brukes i produksjonen.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }