Hva er en postering?

En postering er en transaksjon som registreres i regnskapet. Det kan være alt fra kjøp og salg av varer til lønnsutbetalinger. Posteringen gjøres alltid både til debet og kredit.

Illustrasjon av mann som forklarer postering foran en tavle

De vanligste posteringene i regnskapet

  • Lønn til ansatte
  • Inn- og utbetalinger på bankkontoer
  • Innkjøp av varer
  • Salg av produkter

Illustrasjon til hvordan du gjør en postering

Hvordan gjør du en postering?

En postering i regnskapet består av en debetpost og en kreditpost som representerer ulike sider av en transaksjon. Man kaller ofte dette for debitere og kreditere, som betyr å øke positivt på debetsiden og tilsvarende øke negativt på kreditsiden.

Et eksempel på postering er når en bedrift med kasse selger varer, så økes saldoen på kontantbeholdningen ved å debitere, mens salgsinntektene økes ved å kreditere. 

La oss si bedriften selger varer for 1000 kroner til en kunde. Vi ser bort fra merverdiavgift i eksemplet. Bedriften vil da gjøre denne posteringen i regnskapet:

  • Debitering av 1000 kroner på grunn av penger i kassa fra salget.
  • Kreditering av 1000 kroner fordi salgsinntektene har økt.

På denne måten kan bedriften holde oversikt over alle økonomiske transaksjoner og sørge for at regnskapet er korrekt og i balanse.


Feil postering i regnskapet? Slik retter du opp:

Har du oppdaget feilaktige poster i regnskapet? Da er det viktig å rette opp feilen så snart som mulig.

  1. Først må du finne ut hva som er galt med posteringen. 
  2. Deretter kan du korrigere feilen ved å bokføre en ny postering som reverserer den feilaktige posteringen. Dette kalles også tilbakeføring eller korreksjonspostering.
  3. Bokfør den riktige posteringen.
  4. Sjekk at posteringen er korrekt og at den er inkludert i riktig periode i regnskapet.


Oppdaget du en feil etter at årsregnskapet har blitt sendt inn?

Da må du korrigere den ved å lage en såkalt "rettelse av tidligere års regnskap". Dette betyr at du må sende inn et nytt årsregnskap til revisor eller til Skatteetaten som viser den korrekte informasjonen. Vi anbefaler at at du kontakter en regnskapsfører hvis du vurderer å gjøre dette.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }