Hva er et resultatregnskap?

Et resultatregnskap gir deg en oversikt over hvilke inntekter og kostnader bedriften din har i løpet av et regnskapsår eller en periode av regnskapsåret.

Illustrasjon av mann som forklarer resultatregnskap foran en tavle

Hvorfor sette opp et resultatregnskap?

Resultatregnskapet er en del av årsregnskapet, og sier noe om hvordan den økonomiske situasjonen i bedriften er. Ved å sette opp et resultatregnskap, finner du ut om bedriften har gått med overskudd eller underskudd for den aktuelle perioden.


Illustrasjon til hva resultatregnskap inneholder

Hva inneholder et resultatregnskap?

I resultatregnskapet setter du opp alle inntekter og kostnader for gjeldende regnskapsår, eller for en periode i regnskapsåret.

Et resultatregnskap inneholder

  • Inntekter – kan være salgsinntekter, andre driftsinntekter og finansinntekter
  • Kostnader – som varekostnader, lønnskostnader, driftskostnader og finanskostnader

Hvordan sette opp et resultatregnskap?

Hvis du fører regnskapet ditt i et regnskapsprogram vil programmet lage et resultatregnskap automatisk. Programmet lager da en oversikt over alle inntekter og kostnader, og regner ut et resultat som viser om bedriften har gått med overskudd eller underskudd. Hvis du ser på resultatet for et helt år kalles dette ofte et årsresultat, mens for en kortere periode kalles det ofte bare resultat eller perioderesultat. 

  Salgsinntekter
+ Driftsinntekter
+ Renteinntekter
- Varekostnader
- Driftskostnader
- Rentekostnader
= Årsresultat

Dette er kun en mal for å illustrere avsnittet over. Se Regnskapsloven for detaljert informasjon om hvordan du setter opp et resultatregnskap.