SpareBank 1 Regnskap versjon 195

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 19. juni 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Støtte for eiendom i årsavslutning for AS
  Du kan nå sende inn årsavslutning for eiendomsselskaper via systemet
 • Rapport: Åpen postliste hovedbok
  Åpen postliste hovedbok kan nå hentes ut via funksjonen Rapporter.
 • Rapporter har fått nytt utseende
  Det er gjort noen mindre endringer i utseendet på nye rapporter, og forhåndsvisning er skilt ut som et eget menyvalg.
 • Forbedring i årsavslutning for ENK
  Du kan nå registrere tidligere avskrivninger gjort i et annet system.

Salg


Lønn

 • Bedre flyt ved sluttdato på arbeidsforhold
  Det er nå lettere å avslutte et arbeidsforhold i systemet. Når det settes sluttdato kan du enkelt velge å lukke arbeidsforholdet. Tidligere ble du sendt til en modal for å opprette nytt arbeidsforhold, eller bedt om å sette den ansatte som inaktiv – ingen av disse valgene er ønskelig dersom du har en ansatt med mer enn et arbeidsforhold og det kun er ett av dem som skal avsluttest.

Feilrettinger

 • Gjentakende faktura tok ikke hensyn til endret valutakurs 
  Feilen er nå rettet.

 • Systemet genererte øredifferanse i forbindelse med fakturering 
  I tilfeller hvor det var benyttet "ingen desimaler" i salgsinnstillinger, genererte systemet øredifferanse. Dette er nå rettet.

 • Kalenderen i timeregistrering viste ikke dager med førte timer for januar
  Dager med førte timer ble vist i rødt, og ikke grønt, for januar. Feilen er nå rettet.

 • Veiviseren for lønn hindret bruk dersom virksomhetsnummer manglet 
  Bruk av lønnsmodulen stoppet opp dersom det manglet virksomhetsnummer på selskapet. På rene pensjonskasser er ikke virksomhetsnummer påkrevd. Dette er nå løst ved at dersom firmatype = pensjonskasse under innstillinger for firmaoppsett, vil veiviseren hoppe over steget for sjekk av virksomhetsnummer. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }