SpareBank 1 Regnskap versjon 196

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 3. juli 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Visning av AGA-grunnlag i rapporten Feriepengegrunnlag (ny variant)
  Du kan nå se grunnlag for arbeidsgiveravgift (AGA) i en egen visning i feriepengerapporten. Merk at det ikke brukes historisk sone, kun den sonen som den ansatte er i på det tidspunktet rapporten hentes ut. Hvis en ansatt har skiftet sone, vil utregningen bli noe avvikende fra reell AGA.

 • Forbedret visning i rapporten Feriepengegrunnlag (ny variant)
  Nytt visningsalternativ i feriepengegrunnlaget.      
 • Mulig å slette en ansatt som ikke har lønnsposter koblet mot seg
  Dette gjør det mulig å gjenbruke ansattnummer. 
 • Varsel om ulagrede endringer i en lønnskjøring
  Du får nå opp et varsel dersom du forsøker å navigere deg videre til "Flere valg" før du har lagret en lønnskjøring.

Feilrettinger

 • Kontering av inngående faktura ble feil ved viderefakturering hvis øreavrunding var aktivert i salgsinnstillinger
  Fakturaen ble stående som "delvis viderefakturert" og det oppsto differanse mellom fakturasum og hva som faktisk var bokført. Feilen er nå rettet.
 • Feil datovisning ved eksport av rapporten Kontoutskrift hovedbok
  Datoutvalget øverst i rapporten viste feil verdi dersom rapporten ble eksportert direkte uten å forhåndsvise først. Dette er nå rettet.