SpareBank 1 Regnskap versjon 203

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 6. oktober 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Flere valg ved tilbakebetaling
  Du kan nå føre mot både leverandører og ansatte på en tilbakebetaling. Hvis ansattreskontro ikke er aktivert og det ikke finnes en nummerserie fra før, kan du opprette denne direkte.

 • Veiviser for bankavstemming
  Ved førstegangs oppstart av bankavstemming, vil du bli møtt med en veiviser. Veiviseren vil du senere finne igjen under ikonet Hjelp.

 • Ny visningsfarge på betalte fakturaer i oversiktsbildet
  En faktura som har status betalt vil ikke lenger ha rød skrift i kolonnen Forfall.

Salg

 • Du kan nå sette avgiftsfrihet på enkeltkunder
  Ved å gå til Detaljer og Betingelser på kundekortet, kan du velge Avgiftsbehandling.

Lønn

 • Det er mulig å aktivere kildeskatt ved 6-sifret kontoplan
 • Ved import av variable lønnsposter kan du nå inkludere egendefinerte dimensjoner